เกี่ยวกับเรา

อบรมออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

   ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ หน้าอบรมออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง คลิก..  👥 ผู้จัดทำ

แบบอบรมออนไลน์นี้ จัดทำขึ้นโดย ครูธีระชัย ใจใส

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

อำนวยการจัดทำโดย ผอ.ภูริช ผ่องแผ้ว

ติดต่อเรา 090-2421322

📖 คำอธิบายรายวิชา


ผู้ใช้ที่ผ่านการอบรมออนไลน์ในเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถ Download และพิมพ์ใบประกาศผ่านการอบรมได้ แต่ใบประกาศดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ แต่ใช้ในการอ้างอิง ในเรื่องของการพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้ตนเองได้


จัดทำโดย : ครูธีระชัย ใจใส ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย © โรงเรียนบ้านวังกะทะ จ.ชัยภูมิ