โหลดใบประกาศ

อบรมออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง


ผู้ทำแบบทดสอบทั้งหมด : 5313 คน

จำนวนผู้สอบผ่าน : 2305 คน

จำนวนผู้สอบไม่ผ่าน : 3008

📖 ตรวจสอบคะแนนและดาวน์โหลดใบประกาศ


ผู้ใช้ที่ผ่านการอบรมออนไลน์ในเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถ Download และพิมพ์ใบประกาศผ่านการอบรมได้ แต่ใบประกาศดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ แต่ใช้ในการอ้างอิง ในเรื่องของการพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้ตนเองได้

    
ท่านสามารถเข้ามาโหลดใบประกาศได้ในวันที่ทำแบบทดสอบผ่าน เวลา 22.00น. ของแต่ละวัน

วันที่ข้อมูลของใบประกาศ สถานะ
ใบประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 ไม่ได้เปิดให้ทำแบบทดสอบ
ใบประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดใบประกาศ  
ใบประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดใบประกาศ  
ใบประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 ใบประกาศ (1)  ใบประกาศ (2) 
ใบประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 ใบประกาศ (1)   ใบประกาศ (2)
ใบประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2563 โหลดใบประกาศ 
ใบประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 โหลดใบประกาศ 
ใบประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 โหลดใบประกาศ 
ใบประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 โหลดใบประกาศ 
ใบประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 โหลดใบประกาศ 
ท่านสามารถเข้ามาโหลดใบประกาศได้ในวันที่ทำแบบทดสอบผ่าน เวลา 22.00น. ของแต่ละวัน


จัดทำโดย : ครูธีระชัย ใจใส ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย © โรงเรียนบ้านวังกะทะ จ.ชัยภูมิ