Course Online

ปิดระบบถาวร

 ระบบปิดให้ทดสอบถาวร ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมทำแบบทดสอบ 📑 ลงทะเบียน

ให้ท่านลงทะเบียนก่อนทำแบบทดสอบ

ปิดระบบเนื่องจากครบกำหนด

ระบบปิดให้ทดสอบถาวร ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมทำแบบทดสอบจำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 5313 คน


แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาวิทยาการคำนวณและการใช้สื่อเทคโนโลยี


📖 เนื้อหาที่ใช้อ่านอบรม

จัดทำโดย : ครูธีระชัย ใจใส ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย © โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต3 จ.ชัยภูมิ v.1.0